Alstonia scholaris
DITA; WHITE CHEESEWOOD
Family: Apocynaceae
Image #: FL20783

Close